Oud Ağacı Nedir? Oud Nasıl oluşur?

Oud ağacı, Cenâb-ı Allah’ın bize ihsan ettiği,  distilasyon yöntemi ile damıtılarak yağı elde edilen,  ağaç parçalarını  yakarak Tütsü-Buhur olarak kullandığımız geleneksel tıp alanında da önemli bir yeri olan şifâlı, kıymetli bir ağaçtır.

 Uzakdoğuda derin ormanlarda yetişen bu  ağaçlar  bir tür enfeksiyon tarafından saldırıya uğrar, insan  vücudu hastalandığı zaman bağışıklık sitemi beyaz kan hücreleri üretmeye başladığı gibi, bu ağaçlar da enfeksiyonla mücadele için belli bir madde salgılamaya başlar. Yıllar geçtikçe bu enfeksiyon ilerler ve yayılır, eş zamanlı olarak ağacın salgıladığı madde de yayılır. İşte ağacın kendini korumak için ürettiği bu maddeye oud denilir.  Ud bir çok lisanda farklı isimlendirilmiştir.  Eski Türk kaynaklarında Öd olarak geçmekte olup en çok kullanılan  ismi Arapça olan  Oud’dur.

Ud Esansı ve Buhuru nasıl elde edilir?

Ud ağaçları kesilip  atölyeye getirilir. Depoda toplanan ağaçların içerisindeki Ud’un çıkarılması için özel bir ekip çalışmaya başlar. Ud’a  zarar vermeden, özel kesici aletlerle santim santim işleyerek Ud’u ağaçtan ayırırlar. Ağaçtan çıkarılan Ud’un gereksiz kısımları temizlenir ve temizlenmiş  bu  kısımları   buhur olarak ayırılır, veya  distilasyon yöntemi ile damıtılılarak  Ud yağı yani saf esansiyel yağı  elde edilir. Yüzlerce kilo, gereksiz yerleri temizlenmiş sadece işe yarayan Öd kısmı çıkarılmış ağaçtan çok az miktarda yağ çıkar. Bu sebeple dünyanın en kıymetli kokuları arasında yer alır.

Neden farklı isimlerde Ud çeşitleri mevcuttur?

Ud ağacının  yaşı, yetiştiği iklim ve bölge, üretim tekniği  farklı karekterlerde kokularının oluşmasına sebep olmaktadır. Günümüzde klasik yöntem  odun ateşiyle  damıtma yapıldığı gibi, son teknoloji,  modern distilasyon aletleriyle de  damıtma işlemi gerçekleşmektedir. Ud’lar genellikle geldikleri bölgeye göre isimlendirilirler. Kamboçya Ud’u, Hint Ud’u, Malezya Ud’u vb..

 Ud’un rengi  her zaman siyah değildir. Kahverengi, koyu yeşil ud yağları olduğu gibi  sarı renkli ud  yağları da vardır.

Ud kokusu cildimde ne kadar kalıcı olur?

 

Naturel  kokuların  ciltte ne kadar süre kalır sorusuna  kesin cevap  vermek doğru değildir. Bu herkeste farklılık göstermektedir. Bazı kimselerin teninde  koku  3-4 saat  kalırken, bazılarında  ise 12 saat veya daha fazla kalmaktadır. Bunun keyfiyeti az bir miktarda burun altına, şakaklara, boyuna, el üstüne  doğru sürüp Ud’un adeta ruhunuzu saran havasını hissetmektir. Ud’u yünlü, pamuklu kıyafet üzerine sürerseniz  bu süre daha fazla olacaktır.  Bu arada burnunuz kokuya alışıp hissizleşince kokuyu duyamayabilirsiniz fakat  etrafınızdaki kişiler kokuyu duymaya devam edeceklerdir. 

En çok hangi Ud çeşitini sevebilirim?

İlk defa Ud  kullanacaklara tavsiyemiz, hangi çeşit olursa olsun Ud’u az bir miktar  sürüp  bir süre bekledikten sonra koklamanızdır. Böylece Ud kokusunu  tanıyıp, hoşlanmaya başlayacaksınız. Burnunuz kokuya alışınca ilk sürme safhasından, kokunun  etkisinin azaldığı safhaya kadar  büyük bir keyif olarak görmeye başlarsınız.

Bazı kimseler  topraksı kokan Ud kokularından hoşlanmakta iken, bazıları da  tatlı ve daha uçucu hafif Ud kokularını  sevmektedir. 

Ud kokusunu sevdiğiniz kokularla karıştırabilir veya farklı koku ile üst üste sürebilirsiniz.  Ancak Ud’un saf kokusuna alıştıkça onu herhangi bir kokuyla karıştırmak istemeyeceksiniz ve boş ud  şişelerini bile yıllarca saklayacaksınız. 

Gerçek Ud esansı suyun dibine mi batar? Suyun üzerinde mi durur?

1994 senesinden beri Ud kullanan ve  Ud distilasyonunda bulunmuş biri olarak damıtma esnasında veya sonrasında Ud yağının suyun dibinde kaldığını görmedim. Bilakis Ud damıtılırken suyun üzerinde durur dibe ancak bazı tortuları ufak parçacıkları çökebilir. Önce damıtılan su boşaltılır. Bu suya hidrosol denilir. Detaylı bilgi için tıklayınız: HİDROSOL  üstte kalan  yağ gelmeye başlayınca bu yağ ayrı bir kaba alınır,  gerekirse tortulardan temizlenmek için süzülür.  Suyun dibine batmayan Ud’a orijinal değilidir diyemeyiz.

Şifalı bitki olarak kullanılan Udi Hindi ile Esans olan Udi Hindi'nin farkı nedir?

Fotoğrafta görmüş olduğunuz Udi Hindi (Qusti Bahri) isimli bitki şifalı bir bitkidir zeytinyağı ile çeşitli terkipler hazırlanır.  Bunun bizim  esansı ve buhuru elde edilen kıymetli  Udi Hindi ile bir alakası yoktur.  

Ud esansı ve tütsülerinin faydaları nelerdir?

 

Yapılan  yabancı kaynaklı araştırmalarda Ud’un  sürüldüğü andan itibaren epifiz bezini uyardığı, beynimize oluşan elektrik dalgalarını  düzenlediği hormonları dengelediği ve  pozitif enerji vererek huzur ortamı sağladığı tespit edilmiştir. Ud kaygı, sinir, stres, depresyon ve sinir sistemi bozuklukları tedavisinde kullanılmaktadır. 

Ud hafızayı kuvvetlendirmeye, yaşlanmayı geciktirmeye,  korkularınızı gidermeye yardımcı olur. Kadim Asya tıbbında önemli bir yeri vardır. İlk kullanmaya başladığınızda farklı, ilginç bir koku olarak karşınıza çıksa da, bir kaç kullanımdan sonra kokunun gizemini hissetmeye başladığınız andan itibaren  hayatınıza farklı bir anlam katar.

İslâm âlimlerinden bir kısmı Ud’un uzun ömrün sırlarından olduğunu beyân etmişlerdir. İbâdet ve dîni ritüeller esnasında konsantrasyonu arttırdığı, etrafınızda adeta  mânevi bir kalkan oluşturduğu bildirilmiştir. 

Meditasyon yapan ustalar  ise bu kokunun dünya ötesi bir yerden  geldiğini  söylemektedirler. Ayrıca  Ud’un  Hazret-i Adem (as)  ile birlikte cennetten geldiğine inanılmaktadır.

Naturel esans ile esansın farkı nedir?

Naturel ürünler  ağaçlardan, bitkilerden, çiçeklerden distilasyon, soğuk pres, solvent vs..  yöntemler  ile elde edilir.

Esans ise laboratuvar ortamında çeşitli bileşenlerin eklenmesi ile üretilirler. Genel itibariyle hepsini esans olarak isimlendirsek de    biz   ürün sayfasında , ürünlerin bilgilendirme kısmına  doğal olup olmadığını  belirttik.

Güzel koku kullanmak sünnet midir?

İki cihân serveri, âlemlerin efendisi, Seyyidinâ, Mürşidînâ, Şemsi’d-duhâ, Bedri’d-dücâ, Nûri’l-Hüdâ Ahmed ü, Mahmud u  Muhammed Mustafa Sallallahu Teâla aleyhi ve sellem  Efendimiz  Hazretleri  kendisine dünyada sevdirilen üç şeyden birinin güzel koku olduğunu buyurmuştur.   Zât-ı seniyyeleri güzel kokuları buhur ve  esans çeşitleri kullandığı ve ashabına da tavsiye ettiği için  koku kullanmak, güzel kokmak  sünnettir.

Cennet ehlinin kokusu ve güzel koku hakkında hadis-i şerîf

Peygamber (sav)  Efendimiz Cennet   ehlini  tavsib ederken: ”Onların tarakları altın ve gümüş, terleri misk, buhurdanlıkları öd ağacından, eşleri huriler, ahlakları bir kişini ahlâkı gibidir’’ diye buyurmuşlardır.   (Müslim cennet H 15-17,  Tırmızî cennet H 2537, İ. Mâce züht H 4333, Müsned 2/232, 253, 316, 357, Kayyim s.391

Diğer bir Hadis-i Şerifte şöyle buyurulmuştur; Dört şey evvelki peygamberlerin sünnetindendir; Haya,  kokulanmak, nikâh, misvak.  Râvi Hz. Ebû Eyyûb (ra)  Ramuz El-Ehadis sayfa 68 No:12

 

 

Kâbe-i Muazzama'da ve Mescid-i Nebî'de tütsü ve esans kullanımı.

İslamdan önce Kâbe’yi kokulama tütsüleme geleneğini Peygamber (sav) Efendimiz devam etmesine müsade buyurmuşlardır. Emeviler ve Abbâsiler döneminde de gelenek  devâm etmiş. Hicâz bölgesi Osmanlı himâyesine girmesi ile bu görevi Osmanlı Devleti devâm ettirmiştir.  Günümüzde bu vazifeyi Suudi Devleti devâm ettirmekte  Kâbe’de günde  beş defa  buhur yapılmakta, buhurdan  Kâbe’nin etrafında gezdirilmektedir.  Ayrıca Kâbe duvarına , Hacerü’l-esved’e Ud kokuları sürülmektedir. Kâbe örtüsü değişirken, içi gasledilirken yine güzel kokular kullanılır. 

Mescîd-i Nebevî’de de aynı şeklide bir görevli tarafından buhurdan gezdirilmekte güzel kokular sürülmektedir. Müezzin mahfilinde devamlı sabit duran buhurdan vardır. Vakit namazlarında buhur yapılır.